facebook yt
Platforma Sprzedażowa

Seria ETITEC B-PV

ETI Polam oferuje zabezpieczenia, które mają chronić obwody prądu stałego DC, obwody wewnętrzne przekształtników DC/ACm, obwody zewnętrzne prądu przemiennego AC pomiędzy przekształtnikiem a siecią energetyczną.

Kup

Opis

  • ochrona instalacji PV – modułów fotowoltaicznych przed przepięciami powstałymi na skutek bezpośrednich lub pośrednich wyładowań atmosferycznych;
  • 2 stopnie warystorów i iskierników z zabezpieczeniem termicznym;
  • do zabezpieczania systemów fotowoltaicznych PV w obiektach z zewnętrzną instalację odgromową (LPS).