facebook yt
Platforma Sprzedażowa

PV Spec Radzi

Jak przygotować się do montażu falownika fotowoltaicznego?

Inwerter solarny jest urządzeniem elektrycznym, pracującym w trybie ciągłym. Jego montaż i podłączenie do instalacji, wymaga zastosowania środków bezpieczeństwa takich jak przy instalacji urządzeń elektrycznych.  Do instalacji inwertera solarnego potrzebne są dwie osoby.

1. Po rozpakowaniu należy sprawdzić urządzenie pod kątem kompletności wszystkich jego elementów montażowych oraz zbadać, czy któreś z nich nie jest uszkodzone.

2. Przed instalacją inwertera solarnego, należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na tabliczkach opisowych umieszczonych na inwerterze i z odpowiednimi sekcjami  instrukcji obsługi urządzenia.

3. Należy wybrać miejsce pod instalację falownika fotowoltaicznego. Miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania:

  • Inwerter solarny nie może być montowany w sąsiedztwie palnych materiałów konstrukcyjnych, a także w obszarach przebywania ludzi- falownik solarny może wydawać dźwięki.
  • Montaż na twardej powierzchni w pionowej pozycji.
  • Pomieszczenie musi być suche, bez nadmiernego zapylenia (stopień zanieczyszczenia PD2), z odpowiednim przepływem powietrza.
  • Inwerter solarny instalowany jest tylko w pomieszczeniach wewnętrznych (klasa IP 20)
  • W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia, temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie pomiędzy 0°C a 40°C, wilgotność względna powinna wynosić 5% – 85%.
  • Integralne elementy inwertera (wentylator, przełączniki AC, DC) muszą być dostępne. Ponadto część chłodząca powinna być nieosłonięta.

4. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone. Wyłącznik AC i przełącznik DC powinny być w pozycji off. Podczas podłączania inwertera do sieci, pamiętajmy o wyłączeniu prądu. Należy również upewnić się, czy mamy odpowiednie kable przyłączeniowe do sieci.

Dowiedz się więcej!
Zobacz naszą Strefę Instalatora:

Centrala

Otwarte: 8.00 - 16.00

biuro@bbpv.pl

Tel: +48 632 08 06

Dział techniczny

Bartosz Wójcik

bartosz.wojcik@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 803

Obsługa sprzedażowa

Monika Skrzypczyńska

monika.skrzypczynska@bbpv.pl

Tel: +48 668 310 565

Obsługa sprzedażowa

Kamil Leśniak

kamil.lesniak@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 802

Obsługa sprzedażowa

Przemysław Lentner

przemyslaw.lentner@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 006

Obsługa sprzedażowa

Agnieszka Zegar

agnieszka.zegar@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 007