facebook yt
Platforma Sprzedażowa

PV Spec Radzi

Jaki powinien być optymalny kąt nachylenia dachu pod instalację PV?

W warunkach polskich przyjmuje się, że optymalne nachylenie dachu pod instalacje PV powinno być w granicach 30st.-40st.. W rejonach południowych właściwe kąty nachylenia dachu oscylują w zakresie wartości niższych (bliżej 30 st,), a na północy wynoszą one bliżej 40 st. Niemniej jednak modelowy kąt nachylenia dachu, który da nam dobre uzyski, zależy również od kierunku ustawienia paneli pv i pory roku.

Przy kierunku ustawienia paneli na południe, optymalne nachylenie dachu (30st.-40st.) daje najlepsze uzyski. Przy nachyleniu mniejszym od 30 stopni mamy mniejsze straty niż przy kącie powyżej 40 st. Poza tym panele nachylone pod większym kątem produkują więcej energii zimą niż latem. Natomiast nachyloną pod niższym kątem niż 30 stopni produkują więcej energii latem niż zimą.

Jeżeli instalacja jest zamontowana wschód-zachód to większe uzyski energetyczne w rozliczeniu rocznym da nam nachylenie mniejszym niż 30 stopni. Ponadto stwierdzono, że przy niższym kącie nachylenia instalacja zaczyna szybciej pracować w godzinach wczesno porannych, niż przy układzie 30 st., biorąc pod uwagę kierunek wschód zachód.
Zatem podsumowując instalacje ustawione pod kątami niestandardowymi (innymi niż 30-40 stopni) na ogół dają mniejsze uzyski, przy ustawieniu południowym paneli pv. Natomiast sytuacja się zmienia, gdy kierunek ustawienia się zmienia, wtedy możemy regulować nachylenie instalacji, tak aby osiągnąć nie co lepsze sprawności, stosując nachylenia niestandardowe. Nachylenie dachu ma szczególne znaczenie w produkcji prądu zimą i latem.

Dowiedz się więcej!
Zobacz naszą Strefę Instalatora:

Centrala

Otwarte: 8.00 - 16.00

biuro@bbpv.pl

Tel: +48 632 08 06

Dział techniczny

Bartosz Wójcik

bartosz.wojcik@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 803

Obsługa sprzedażowa

Monika Skrzypczyńska

monika.skrzypczynska@bbpv.pl

Tel: +48 668 310 565

Obsługa sprzedażowa

Kamil Leśniak

kamil.lesniak@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 802

Obsługa sprzedażowa

Przemysław Lentner

przemyslaw.lentner@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 006

Obsługa sprzedażowa

Agnieszka Zegar

agnieszka.zegar@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 007