facebook yt
Platforma Sprzedażowa

PV Spec Radzi

Jak pomóc klientowi w uzyskaniu dotacji Mój Prąd?

Program „Mój Prąd” dedykowany jest dla odbiorców indywidualnych, którzy sfinansowali inwestycję po 23 lipca 2019 roku (dzień ogłoszenia programu). Program obejmuje instalacje od 2 KWp-10 KWp.

Kwota dotacji wynosi 5000zł i nie może być większa niż 50% kosztów kwalifikowanych. Zatem wartość instalacji musi wynosić przynajmniej 10.000 zł.

Aby klient otrzymał dotację, należy:

– zgłosić instalacje do OSD (operatora sieci dystrybucyjnej). Zaświadczenie wystawione przez operatora energetycznego jest dokumentem potwierdzającym funkcjonowanie instalacji.

– Kopie faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.

– klient opłaca instalację. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty stanowi kluczowym element otrzymania dotacji. Dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie klienta o dokonaniu wpłaty lub dowód zapłaty faktury np. przelew.

– podpisanie klauzuli RODO przez klienta

– klient pobiera  wniosek ze strony NFOŚiGW, wypełnia go czarnym lub niebieskim długopisem, drukowanymi literami. Wniosek można również wypełnić komputerowo, pobierając plik w Excelu. Wniosek musi być podpisany przez klienta własnoręcznie.

Jakie dokumenty należy złożyć:

– Wniosek;
– 4 załączniki kopii faktur opatrzone adnotacją: Zgłoszono do programu „Mój Prąd”;
– potwierdzenie przelewu lub oświadczenie klienta o zapłacie;
-zaświadczenie o zgłoszenie instalacji do OSD z pieczątką operatora energetycznego- oryginał;
– klauzulę RODO – oryginał z własnoręcznym podpisem klienta

Komplet dokumentów składamy osobiście, listownie lub kurierem w NFOŚiGW w kopercie opatrzonej adnotacją: „Program priorytetowy Mój Prąd”.

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub e-dowód z czytnikiem NFC podłączonym do komputera.

Wnioski można już składać od 13 stycznia 2020 roku, liczy się data wpłynięcia do kancelarii ministerstwa.

Dowiedz się więcej!
Zobacz naszą Strefę Instalatora:

Centrala

Otwarte: 8.00 - 16.00

biuro@bbpv.pl

Tel: +48 632 08 06

Dział techniczny

Bartosz Wójcik

bartosz.wojcik@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 803

Obsługa sprzedażowa

Monika Skrzypczyńska

monika.skrzypczynska@bbpv.pl

Tel: +48 668 310 565

Obsługa sprzedażowa

Kamil Leśniak

kamil.lesniak@bbpv.pl

Tel: +48 882 783 802

Obsługa sprzedażowa

Przemysław Lentner

przemyslaw.lentner@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 006

Obsługa sprzedażowa

Agnieszka Zegar

agnieszka.zegar@bbpv.pl

Tel: +48 882 366 007