Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, BRUK-BET PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mroźnej 8, 33-102 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, (dalej również jako „BRUK-BET PV” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu internetowego znajdującego się pod domeną https://bbpv.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. serwisu internetowego, stosuje odpowiednie rozwiązania zawarte w wewnętrznej Polityce bezpieczeństwa, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

 1. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 3. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)
 4. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123),

przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez nieuprawnione osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dbamy o aktualność i poprawność Twoich danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. Realizujemy prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. Realizujemy także prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mroźnej 8, 33-102 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 3831670000. 

W naszej Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

 

Jakie dane gromadzimy?

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu założenia konta, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Bruk-Bet PV zastrzega, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa upoważnione organy mogą zobowiązać administratora Serwisu do ujawnienia danych Użytkownika Serwisu, w tym adresu IP.

W trakcie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza wyceny instalacji fotowoltaicznych. Dane gromadzone to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, kod pocztowy, adres i rozmiar potencjalnej inwestycji, numer zamówienia. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) identyfikacji użytkownika lub innej osoby, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi (dane anonimowe). W razie połączenia danych osobowych użytkownika z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe.

W razie konieczności podania przez Ciebie danych osobowych osoby trzeciej (inwestora, u którego ma zostać zrealizowana Twoja inwestycji polegająca na montażu modułów fotowoltaicznych zakupionych w Serwisie), wymagane będzie powierzenie nam danych osobowych osoby trzeciej w momencie zbierania od Ciebie tych danych na zasadach wskazanych w Polityce prywatności i w odrębnym formularzu kontaktowym. Przyjmujemy, że podanie samego adresu i rozmiaru inwestycji bez innych informacji umożliwiających identyfikację osoby trzeciej – inwestora, nie wymaga powierzania danych.  

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 1. przygotowania i przedstawienia oferty handlowej,
 2. odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego i projektowego,
 3. przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) naszych produktów i usług,
 4. korzystania z Serwisu.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w sekcji danych systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Wprowadzenie loginu w celu uzyskania dostępu do części Serwisu przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu podłączonym do Internetu.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania Serwisu.

Spółka nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

Po co i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci wsparcia technicznego, produktowego i projektowego, w celu przygotowania oferty handlowej w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie ofertowe, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, wydania nagrody w przypadku udziału w promocji oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

W przypadku przetwarzania danych w celu sprzedaży instalacji fotowoltaicznej i wyceny złożonego zapytania ofertowego oraz przedstawienia oferty podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie czynności w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat produkowanych przez naszą Spółkę produktów, udzielenia wsparcia technicznego podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing własnych produktów) robimy to w oparciu również o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane gromadzimy również w celu przeprowadzenia promocji, w tym ogłoszenia wyników promocji, wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w związku z udziałem w promocji – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zgoda może być wyrażona w wyniku Twojego aktywnego działania (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych (w przypadku marketingu naszych produktów), wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twoje aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Możliwe cele przetwarzania Twoich danych przez Spółkę to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (założenie indywidualnego konta użytkownika) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego klienta przed jej zawarciem;
 2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego klienta przed jej zawarciem;
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. prezentowanie ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Bruk-Bet PV i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o wydawanie newslettera;
 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 7. prowadzenie korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat  od daty ich pozyskania, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła udzielona nam przez Ciebie zgoda. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie przekazujemy pozyskane dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc., mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku Google Inc. nasza Spółka używa takich systemów jak Google Analitics, Google Adwords, Google Moja Firma oraz Google Search Console, z kolei w przypadku Facebook Inc. z narzędzia analitycznego w postaci Piksela Facebooka. Wszystkie przetwarzane dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności przystąpiły zarówno Google Inc. oraz Facebook Inc.

 

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Spółka odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane osobowe;
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu;
 4. dostęp do konta użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

 

Zmiany w polityce prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając z Serwisu po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

 

Nasze dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:

BRUK-BET PV Sp. z o.o.

ul. Mroźna 8

33-102 Tarnów